Dieetprincipe‎ > ‎

Consult en support

Wereldwijd hebben duizenden mensen inmiddels verbetering in hun lichamelijke en geestelijke conditie gevonden door het GAPS voedingsprotocol. Autistische kinderen genazen van hun conditie, psychiatrische patiënten konden met minder of geen medicijnen. Psychoses, angsten, eetstoornissen en depressies verdwenen. Auto-immuunziekte werden minder of verdwenen net als allergieën. Helaas net als bij beleggingen, "zijn de in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst". Het niet proberen is aan de andere kant wellicht een gemiste kans. Bij beleggingen kan je veel verliezen, bij gezonde voeding win je altijd iets; al is het niet voor iedereen de hoofdprijs. Ik ken veel mensen die heel blij zijn dat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid hebben genomen met dit dieet. Sommige genazen volledig en bij anderen werden de klachten minder. Sommige hadden naast het dieet extra therapieën nodig zoals homeopathie, mindfulness of supplementen. Dr. Natasha noemt dit de kersen op de cake. GAPS is de Cake en de kersen maken het alleen maar beter. De grondlegger van GAPS is Dr. Natasha Campbell-McBride. Daarnaast heb je de pioniers die aan de hand van haar boek met dit dieet zijn begonnen. Ik ben er een van en ik weet dat het vaak ingewikkeld is je deze voedingsstijl eigen te maken en de effecten die het op heeft goed te duiden. Gelukkig is de groep behandelaren groeiende en kan je daar inmiddels gebruik van maken. Voordeel van een door Dr. Natasha opgeleide behandelaar is dat zij via een besloten forum deel uit maken van een internationale groep behandelaren onder supervisie van Dr. Natasha zelf. Op dat forum vindt een continue scholing plaats en worden behandelproblemen deskundig en besloten besproken. Voor ondersteuning kan je kiezen voor een consult of een supportgroep, beiden kan ook.

Dat er soms kersen op de cake nodig zijn is voor mij overduidelijk. Vooral omdat verstoorde darmecologie vaak veel mentale problemen met zich mee brengt. Stress verergert de GAPSconditie. Soms lijkt het zelfs dat stress de oorzaak is van de GAPSconditie omdat deze zich na een stressvolle periode openbaart. Dit is veelal niet helemaal waar. Een in potentie aanwezige conditie komt tot bloei onder stress omdat dit een aanslag is op het immuunsysteem.  Al in 1999 bewijst Gershon in the Second Brain met betrekking tot maagzweren het tegenovergestelde: “Epidemiologisch onderzoek met betrekking tot maagdarmzweren suggereert het tegenovergestelde; de angst is eerder een gevolg dan oorzaak van de zweren in het maagdarmkanaal”. In 2011 verscheen een artikel in Gastero-enterology betreffende een onderzoek van Stephan Collins en Premysl Bercik. Deze twee onderzoekers aan de McMaster universiteit publiceerde hun bevindingen dat afwijkingen in de maagdarmecologie de hersenchemie zo beïnvloeden dat dit gedragsstoornissen en depressie tot gevolg kan hebben. Er ontstaat een stofje in het brein dat ook gevonden wordt bij depressie, BDNF.

Onze maag en darmen beïnvloeden denken, voelen en gedrag. Dat neemt niet weg dat trauma en stress geen negatieve bijdrage leveren. Gershon bijvoorbeeld beschrijft aan de hand van brononderzoek dat de oorzaak van maagdarmzweren niet de stress is maar dat het wel substantieel bijdraagt aan het ontstaan ervan. Is je maagdarmecologie uit evenwicht dan ontstaan er sneller zweren bij stresssituaties. Natasha Campbell-McBride zegt “kortdurende stress heeft een negatieve invloed op de darmflora, maar dit hersteld meestal vrij snel nadat de stress verdwijnt. Langdurende stress kan permanente beschadiging geven aan de darmflora”.
Veel mensen ontwikkelen darmstoornissen na een infectie of na een stressvolle periode. Stress beïnvloedt het immuunsysteem en de darmecologie negatief waardoor opportunistische bacteriën vrij spel krijgen. Een infectie resulteert vervolgens in angst en depressie dat tot meer stress leidt. Je komt in een vicieuze cirkel waarbij ontsnappen alleen kan met inzet en vasthoudendheid. Dit probleem kan je het beste van diverse kanten benaderen zodat je de circel doorbreekt. Voor mensen die duidelijk last hebben van emotionele onevenwichtigheid is combinatietherapie het beste om deze circel te doorbreken. Je krijgt hierbij tools om met je emoties om te gaan alswel dieetcoaching.Intake, consult en adviesrapport


Een intake kan tussen de anderhalf en drie uur in beslag nemen. Op de intake kan je alleen komen maar vaak is het beter als je betrokkenen meeneemt zodat zij ook weten waar je voor kiest en waarom. Gaat het om een kind dan kunnen beidde ouders komen en bijvoorbeeld de opa en oma, oppas en/of leerkracht.Voor mij is het dan duidelijk waar de mogelijkheden liggen om dit dieet in te passen. Gaat het om jezelf en heb je een partner dan is het goed deze mee te nemen. 

Bij de intake krijg je een werkboek met voedseldagboek mee waarin je je vorderingen kan opschrijven. De intake kost € 150.00 Een vervolg consult kost € 90,--. Reken op één a anderhalf uur.

Het GAPSdieet zoals in het boek beschreven, is een raamwerk, zoiets als de kaart van een gebied, tijdens het consult bespreken we de route en die is voor iedereen anders; omdat ieder mens uniek is.

Voor mensen die ver weg wonen is er een mogelijkheid een consult via skype te doen.

Suportgroep


Een supportgroep is goed voor iedereen die aan dit dieet begint of er al langer mee bezig is. Ook is het handig voor mensen die direct betrokken zijn bij iemand die dit dieet volgt. Dat kunnen opa's en oma's, verzorgers, partners en leerkrachten zijn. In 11 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur worden bepaalde belangrijke kenmerken van het voedingsprotocol toegelicht. Er kan kennis gemaakt worden met anderen die deze voedingsstijl volgen. Er is ruimte om onderling recepten uit te wisselen en oplossingen voor problemen te delen met elkaar. Er is een mogelijkheid tot korte individuele vijfminuten gesprekjes. De bijeenkomsten zijn informeel en gezellig.

Een supportgroep start als er minimaal 10 deelnemers zijn. De kosten zijn € 20 per persoon, per bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats in mijn praktijkruimte in Rotterdam. Ook is het mogelijk dat het op een andere locaties supportgroepen ontstaan. Als iemand zelf genoeg ruimte in zijn of haar huis heeft en voldoende mensen bij elkaar vindt dan kan ik daarheen komen. Boven op het tarief van € 20,00 per persoon komen dan de reiskosten. De organisator doet zelf gratis mee. 

Behandelplan combinatietherapie


Gecombineerde therapie is een holistische benadering waarbij in mijn praktijk uitgegaan wordt van darmklachten als onderdeel of oorzaak van emotionele instabiliteit. De gastro-enteroloog dr. Peter Whorwell heeft ontdekt dat hypnose een krachtig middel is om buik gerelateerde klachten te verminderen. Gecombineerde therapie voegt deze bevindingen samen. De therapie start met ten minste zes sessies volgens onderstaand behandel protocol. Sessie een bestaat uit een uitgebreide intake die minimaal twee uur duurt. Naast een uitgebreide anamnese, krijgt u een uitleg over de diverse behandelonderdelen. Behandelonderdelen zijn dieet en psychosociale begeleiding en therapie. De psychosociale begeleiding en therapie omvatten de onderdelen hypnose, NLP en EFT; vaak in combinatie met elkaar. In deze eerste sessie leert u de beginselen van EFT zodat u hier direct mee aan de slag kunt gaan.

In sessie twee volgt een advies. Dit advies betreft of een dieet in uw specifieke situatie haalbaar is naast de psychosociale begeleiding. Daarnaast maakt u in deze sessie kennis met de NLP techniek tijdlijn in combinatie met EFT. Ook maakt u kennis met de hypnose van dr. Whorwell.

De derde sessie richt zich op eventuele dieetcoaching. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre uw conditie verbonden is met uw sociale netwerk. Dit betreft zowel het effect van uw conditie op uw omgeving als het effect van uw omgeving op uw conditie. Met een speciale NLP techniek “het sociaal panorama” kunnen we dit onderzoeken en therapeutisch benaderen. Het einde van deze sessie bestaat uit een visualisatie van dr. Whorwell.

In de vijfde sessie werken we met delen. Ieder mens bestaat uit diverse persoonlijkheidsdelen. Tegenover uw baas ben u waarschijnlijk net iets anders als tegenover uw moeder, partner of kinderen. Dat heeft iedereen en is functioneel om je te handhaven in diverse sociale situaties. Mensen met een ziekte hebben doorgaans naast een gezond deel ook een ziek deel. In een hypnose sessie kijken we in hoeverre deze delen in balans zijn.

Tijdens de zesde sessie evalueren we ook wat de combinatie therapie tot nog toe heeft opgeleverd. Daarnaast bespreken we welk vervolgtraject u verder kan helpen. Het komt voor dat deze vijf sessies voldoende zijn. In complexere problematiek zijn meer individuele sessies noodzakelijk. Volgt u het GAPS voedingsprotocol dan kan groepscoaching een prettige steun in de rug zijn.
Comments