GAPS extra‎ > ‎

Psychiatrische stoornissen


GAPS en psychiatrie

In casestudies blijkt dat GAPS een gunstige bijdrage kan leveren bij psychiatrische stoornissen. Er zijn gevallen beschreven waarbij psychoses verdwenen na een paar weken GAPS. Het gunstige effect op depressies wordt veel vaker ervaren. Sommige patiënten met een bipolaire diagnose melden ook een positief effect van het dieet. Op de website www.treuhope.com kan je lezen hoe micronutriënten sommige mensen met een bipolaire stoornis genezen. GAPS zit vol micronutriënten.

Abraham Hofner was de eerste die een verband legde met voedingstoffen en schizofrenie. Hij zag dat veel mensen met schizofrenie bepaalde vitamines miste en gevoelig waren voor gluten en caseïne uit koemelk. GAPS is een prima volwaardig dieet voor mensen met mentale stoornissen waar gluten en koemelk eiwit uit verwijderd zijn. Als de darmen meer geheeld zijn kunnen velen wel tegen gefermenteerde koemelk. Bij sommige mensen met psychotische episodes zijn er defecten in de enzymwerking waardoor bepaalde vitaminen niet omgezet kunnen worden in de actieve vorm. Er ontstaat dan een zogenaamde methylatie blokkade. Of je dit hebt kan via bloed of urine onderzocht worden. Waar dit het geval is kan GAPS in combinatie met supplementen een kans op verbetering geven. Als je zoekt op internet zal je verschillende verhalen vinden van mensen die zeggen dat dit hun geholpen heeft.
Helaas past dit niet in het plaatje van de reguliere geneeskunde en is er geen absolute garantie dat het bij jou hetzelfde werkt als bij anderen.

In het boek second brain kan je lezen hoe de darmen verbonden zijn met het brein en hoe bepaalde neurotransmitters voor het grootste deel in de darmen gemaakt worden. Het is niet verwonderlijk dat zieke darmen vaak resulteren in een ziek brein.

Gezonde voeding is de eerste stap naar een gezondere geest.

DSM 5

YouTube Video

Psychiatrische stoornissen zijn er veel en het worden er steeds meer. Niet dat nieuwe ziektes er in de tijd bijkomen maar ze worden erbij verzonnen omdat het geld in het laatje brengt van de Farmaceutische industrie. Ooit verzon iemand bij wijze van grap de term "internetverslaving", kassa dacht het psychiatrisch circuit. Momenteel zijn er afkickprogramma's voor. In 1952 in de eerste DSM 1, waren 104 stoornissen bekend in de nieuwe DSM 5 staan 400 stoornissen beschreven. Kritiek op de DSM is dat er een ernstige verwevenheid is met de mensen in de werkgroep en de Farmaceutische industrie. Hierdoor zijn al verschillende onderzoekers uit de werkgroep opgestapt omdat ze zich hier niet mee konden vereenzelven. Het is een internationaal geaccepteerd kwalificatie systeem, maar wel gebaseerd op de Amerikaanse marktwerking waar een grote lobby van de Farmaceutische industrie actief is. Gevolg is dat nu een erectiestoornis psychiatrisch is want daar is via medicatie veel aan te verdienen. Nieuw is ook verzameldrift; als ik om me heen kijk naar mijn boekenverzameling zie zou ik bijna aan mezelf gaan twijfelen. Ik kies ervoor om aan de DSM te twijfelen.  Narcisme is een ernstige stoornis waarbij de cliënt erg lastig en soms zelfs gevaarlijk kan zijn voor de omgeving door egocentrisme, grootsheidswaan en antisociale trekken. Medicatie bestaat er niet tegen, voor de farmaceutische industrie is dit geen doelgroep (ik kan me zelfs voorstellen dat zij zichzelf hierin teveel herkende). Deze stoornis verdwijnt uit de DSM.


Verzekeringsmaatschappijen omarmen de DSM wat ongeveer betekend dat de narcist waarschijnlijk buiten behandelingen valt omdat er niet voor betaald gaat worden. Met een groei van bijna 300% in ziektebeelden kunnen we allemaal een diagnose krijgen. Geen wonder dat de gezondheidzorg momenteel in veel gevallen zieker is dan de patiënten die er gebruik van maken. De meeste psychiatrische behandelingen worden door de verzekering betaald als zij in de DSM beschreven staan. Het is daardoor een classificatiesysteem en geen diagnostisch instrument. De behandelaar hoeft niet meer de diagnosticeren. Ze zoeken wat symptomen, koppelen dit aan de DSM en je bent gelabeld. Uitgangspunt is de biologische psychiatrische invalshoek omdat de farmaceutische industrie hier het meeste aan kan verdienen. Bewijzen voor de biologische verstoringen zijn er niet; het is een hypothese. Probleem van de psychiatrie is dat zij een medische tak is met nauwelijks wetenschappelijke grond. Levensloop en lichamelijke of persoonlijke trauma's doen niet meer mee. De behandelaar wordt een instrument van de DSM en een voorschrijver van medicatie. Houdt deze zich aan de DSM regels dan krijgt hij vergoeding. Hieraan zit ook een medisch ethische gevoelige kant. De behandelaar moet verantwoording aan de verzekeringsmaatschappij afleggen en overtreedt hier de Hippocratische eed op geheimhouding. Ik vraag me soms af hoe het zover heeft kunnen komen dat artsen hun autonomie verkwanselde aan verzekeringsmaatschappijen.
YouTube VideoGAPS en psychofarmacie

Dr Natasha Campbell-McBride is een voorstander van de biologische benadering via voeding. Psychiatrische medicatie is toxisch en heeft velen nadelige bijwerkingen.  De meeste gebruikers voelen dit zelf. Dat ze soms een noodzakelijk kwaad zijn heb ik ervaren toen ik werkzaam was in de GGZ. Het is dan een keuze uit twee kwaden.

Er is geen wet die iemand verplicht deze medicijnen te nemen. Zolang je recht op zelfbeschikking hebt en geen dwangmedicatie mag je op eigen verantwoordelijkheid stoppen. Nadeel bij het stoppen is dat de ontwenningsverschijnselen soms nog heviger zijn dan de oorspronkelijke ziekte. Dit is de reden dat ik nooit iemand zal aanraden te stoppen zonder gedegen plan dat met je behandelaar besproken is.
Op internet kan je gedegen plannen vinden voor het afbouwen.

Zelfs met GAPS zal het niet iedereen gegund zijn zonder psychiatrische medicatie te leven. Sommige die het probeerden is het gelukt anderen kunnen met minder medicatie toe wat al veel winst is. Hoe langduriger het gebruik hoe moeizamer het verloopt, hoe korter het gebruik hoe groter de kans op slagen bij afbouwen.
Het is goed als je deze weg gaat steun te zoeken in je omgeving, en bij je behandelaar. Een GAPSsupportgroep of coach kan nuttig zijn om het dieetgedeelte mee te bespreken. Hiervoor kan je bij mij terecht.

www.dewegterug.nl

http://theicarusproject.net/HarmReductionGui


Zelfs met GAPS zal het niet iedereen gegund zijn zonder psychiatrische medicatie te leven. Sommige die het probeerden is het gelukt anderen kunnen met minder medicatie toe wat al veel winst is. Hoe langduriger het gebruik hoe moeizamer het verloopt, hoe korter het gebruik hoe groter de kans op slagen bij afbouwen.
Het is goed als je deze weg gaat steun te zoeken in je omgeving, en bij je behandelaar. Een GAPSsupportgroep of coach kan nuttig zijn om het dieetgedeelte mee te bespreken. Hiervoor kan je bij mij terecht.

www.dewegterug.nl

http://theicarusproject.net/HarmReductionGui

Comments